แม่น้ำสะแกกรังเป็นลำน้ำสำคัญที่ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยก่อนเมื่อพ่อค้าล่องเรือผ่านมาจะรู้ได้ว่าถึงบ้านสะแกกรังแล้ว ด้วยต้นสะแกจะออกดอกเล็ก ๆ ช่อยาวสีเขียวอมเหลือง ที่ห้อยลงมาริมน้ำ โดยเฉพาะในเดือนยี่ถึงเดือนสามจะสังเกตได้ชัดเจน การล่องเรือสัมผัสแม่น้ำสะแกกรัง ชมภาพชีวิตของชาวแพ ซึ่งได้สร้างบ้านคร่อมไว้บนแพลูกบวบไม้ไผ่ และตลอดลำน้ำ เราจะได้เห็นการปลูกพืชผักลอยน้ำ โดยเฉพาะเตยแพ และพุทธรักษาที่ชาวบ้านปลูกไว้อย่างมากมาย รวมไปถึงการเลี้ยงปลาในกระชังที่ทำกันทุกแพ และที่ถือว่าเป็นความโดดเด่นของแม่น้ำสายนี้ ได้แก่ ปลาแรดที่มีรสชาติดีกว่าแหล่งอื่น ๆ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรจึงมีการทำประมงน้ำจืดจำนวนมาก และในบางฤดูจะมีกุ้งแม่น้ำขนาดใหญ่ ให้กับคนท้องถิ่นได้ตกขึ้นมาเป็นอาชีพเสริมมีรายได้ดี
               ตลาดเช้าของอุทัยธานีถือได้ว่าเป็นแหล่งจำหน่ายปลาสดที่น่าสนใจยิ่งนักและระหว่างการล่องเรือสามารถขึ้นไปชมวิธีการทำปลารมควันที่มีคุณภาพสูงได้อีกด้วย นอกจากสภาพวิถีชีวิตที่ยังคงความงามแล้ว สภาพธรรมชาติตลอดลำน้ำมีทิวทัศน์สองฝั่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักดูนกที่สามารถดูนกได้ตลอดลำน้ำ ประกอบด้วยนกที่หากินริมน้ำชนิดต่าง ๆ ทั้งนกกระเต็น นกยาง อีลุ้ม นกอีโก้ง เหยี่ยวขาวไหล่เทา และอีกมากมายให้ได้สุขใจ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล่องแม่น้ำสะแกกรังแนะนำให้เป็นช่วงเช้าตรู่จะเห็นภาพชีวิตต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1-2 ชม.