เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี มี 4 ชั้น สูงประมาณ 100 เมตร เป็นน้ำตกสายเล็ก ๆ บาง ๆ ตกลงมาเป็นละอองฟุ้งคล้ายสายฝนไหลผ่านเฟิร์นและมอสลงมาสู่แอ่งน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยเฟิร์นและมอส ตลอดจนพรรณไม้ต่าง ๆ บรรยากาศร่มรื่น เย็นชุ่มฉ่ำประทับใจแก่ผู้ได้สัมผัส