ตั้งอยู่ที่ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน เป็นเทือกเขาหินปูนขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มีหินเรียงซ้อนกันเป็นยอดค่อนข้างสูงชั้น รูปร่างสวยงามแปลกตา มีถ้ำที่สวยงามขนาดเล็กและใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบประมาณ 30 ถ้ำ ในบริเวณดังกล่าว ยังมีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและข้าวของ เครื่องใช้ เครื่องมือหินในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยังเป็นที่อยู่ของฝูงลิงแสมกว่า 500 ตัว