เป็นหุบเขาหินปูนล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูง อยู่ใกล้เขาปลาร้า มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ทางเข้าต้องลอดถ้ำมืดยาวประมาณ 40 เมตร ภายในหุบเขาจะพบสภาพป่าคล้ายป่าดงดิบ หรือป่าดึกดำบรรพ์ ที่มีพันธุ์ไม้แปลกตาประเภทต้นตาดขนาดใหญ่จำนวนมาก โดยในแต่ละวันแสงอาทิตย์จะส่องถึงพื้นเฉพาะตอนเที่ยงวันเท่านั้น ตรงกลางหุบจะพบโพรงถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม สมเป็น UNSEEN THAILAND ของจังหวัดอุทัยธานี
ค่าธรรมเนียม
               คนไทย เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท
               ชาวต่างชาิติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท
               เวลา เปิด-ปิด 09.00 น. ถึง 16.30 น. กรุณานำไฟฉายส่วนตัว เพื่อการเที่ยวชมติดตัวไปด้วย สอบถามรายละเอียด โทร. 08-4819-7855 หรือ 08-9270-7412