เป็นธรรมสถานที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทย ลักษณะเรือนทรงไทย 4 ชั้น ตั้งอยู่ริมเชิงผาสูง สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า รวมทั้งไม้เก่าจากเรือนไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง หลังคานำมาจากจังหวัดลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใต้ถุนเป็นลานอเนกประสงค์ รวมทั้งร้านขายของ ชั้นที่ 2 เป็นวิหาร ชั้นที่ 3 เป็นกุฏิ ส่วนโบสถ์จะอยู่ชั้นที่ 4 การจัดภูมิทัศน์ภายในวัดถือว่าสวยงาม ฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหง่าน ด้านหน้ามีบ่อน้ำและสวนตกแต่งด้วยหินไม้ดัดและไม้ประดับ ด้านหลังมีถ้ำอยู่ 7-8 ถ้ำ บางถ้ำสามารถเข้าไปเที่ยวได้