เป็นเขาหินปูนลูกเล็ก ๆ ที่ร่มรื่นล้อมรอบไปด้วยน้ำ มีถ้ำน้อยใหญ่เชื่อมต่อทะลุถึงกันหลายสิบถ้ำ ภายในมีหินงอก หินย้อยที่สวยงามรูปร่างแปลกตา ตอนบนของถ้ำมีพระนอนขนาดใหญ่ ที่มีพุทธลักษณะสวยงามให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชา
               การเดินทาง จากตัวเมืองอุทัยธานีไปตามทางหลวงหมายเลข 3438 สายหนองฉาง-ลานสัก บริเวณกิโลเมตรที่ 29-30 แยกขวาเข้าที่ว่าการอำเภอลานสัก และเข้าทางลูกรังไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงเชิงเขาแล้ว เดินขึ้นสู่ปากถ้ำอีกประมาณ 150 เมตร ระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 59 กิโลเมตร