เป็นเขาขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 58 เมตร มีสภาพป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ที่หน้าผาด้านตะวันตกที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลางประมาณ 320 เมตร พบภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 5,000-3,000 ปี เป็นลายเส้นสีแดงและสีดำตลอดแนวยาว 9 เมตร ประมาณ 40 ภาพ แสดงให้เห็นถึงสภาพชีวิตการรวมกลุ่มเป็นสังคมของมนุษย์ยุคโบราณ ถือเป็นภาพเขียนสีที่มีความประณีตเหมือนจริงกว่าที่พบในแหล่งอื่น ๆ นับเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี การเที่ยวชมต้องเดินทางขึ้นเขาโดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 08-4819-7855 หรือ 08-9270-7412