เป็นตลาดนัดซื้อขาย แลกเปลี่ยนวัว ควายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีวัว ควายซื้อขายหมุนเวียนวันหนึ่งนับพันตัว จัดขึ้นทุกวันอังคาร (กระบือ) และวันศุกร์ (โค-กระบือ)