ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่เขียว โดยมีคูเมืองและกำแพงดินล้อมรอบ มีการค้นพบซากโบราณเครื่องปั้นดินเผา หินบดยา เครื่องมือเหล็ก และลูกปัดสีเหลือง นอกจากนี้ยังมีการขุดพบศิลาจารึกอักษรขอมโบราณ 3 หลัก ปัจจุบันมีสภาพเป็นสวนป่า ส่วนบริเวณคูเมืองตื้นเขิน และโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี ใกล้กับศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
               การเดินทาง จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 3221 ผ่านอำเภอทัพทัน เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3013 ผ่านอำเภอสว่างอารมณ์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 3456 จากนั้นมุ่งหน้าสู่อำเภอลานสักไปมีป้ายบึงคอกช้าง ถนนสายนี้ตัดผ่านตัวเมืองเก่าบึงคอกช้างพอดี